Vår omvärld
förändras allt snabbare. Det reser krav på hurBo-Rex-2-22.jpg
vi tänker och handlar. Företagen måste an –
passa sig till nya och oväntade förut sättningar
för att lyckas i denna komplexa värld.
Men dagens företag och organisationer är
ofta utformade med stabilitet som ledstjärna,
med hierarkiska strukturer där medarbetarna
är kugghjul som ska fungera i en väloljad
maskin. Fortfarande är många företag fast i
organisatoriska lösningar som var framgångs –
rika under industrialismens storhetstid.
Det är dags att tänka om. Det behövs en
ny modell för hur man leder och organiserar
arbete. Management i en komplex värld – att
surfa på randen till kaos berättar hur du kan
skapa en lönsam organisation som anpassar sig
till människan i stället för tvärtom.